Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Csodasövény Kft.
(cím: 8360. Keszthely, Kinizsi P. u. 66.., e-mail: info@csodasoveny.hu)
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
…………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………
A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………
Kelt :